Ing. Erika Minaříková
Petr Hořínek
Milan Matějka
Alena Řápková
Zuzana Lorethová
Jarmila Kýnlová
Alena Zborníková
Miroslav Frank
Tomáš Dušánek
Kateřina Trešlová
Michal Prokeš
Libor Hovadík
Petra Zelenková Cachová
Martina Havlíčková
Martin Brada
Marek Minařík
Zahrady Chomutov
Marie Hovadíková